Fritagelse for idræt

 

 

Eleverne kan efter skriftlig anmodning hjemmefra fritages helt eller delvist for idræt en uge ad gangen, dog højest 4 sammenhængende uger. I tvivlstilfælde forelægges sagen for en læge.

Fritagelse ud over 4 uger gives kun efter fremlæggelse af lægeattest, som udfærdiges af lægen på en særlig blanket, der fås på skolenskontor.

Lægeattesten betales af hjemmet.