Klasselæreren


 

 Klasselæreren er normalt den lærer, der har klassen til danskundervisning. Klasselæreren sørger for den daglige kontakt til elever,forældre og klassens andre lærere.

Klasselæreren indkalder sammen med kontaktforældrene til forældremøder,samtaler og andre aktiviteter, der vedrører klassens lærere.

Klasselæreren sørger også for kontakten til skolens øvrigesamarbejdsparter. Det er læge, skolepsykolog, socialrådgiver og andre.

På 7.-10. klassetrin rådgiver klasselæreren om valg af fag,kurser, erhversuddannelser m.m. Elever eller forældre, der har problemer, de ønsker drøftet, kan altid henvende sig til klasselæreren.