Konfirmationsundervisning

 


 

Konfirmationsundervisning finder sted i 7. skoleår.

Undervisningen foregår i præstegårdene i Nordby og Sønderho.

Indskrivning sker før sommerferien.