Sygefravær

 

Ved kortvarigt fravær på grund af sygdom orienteres skolen hurtigst muligt og gerne på den første sygedag.

Ved længere tids fravær orienteres skolen inden tre dage.

Benyt i begge tilfælde kontaktbogen i Forældreintra.

 

Skolen kan forlange lægeattest ved længere tids sygdom og ved gentagne korte forsømmelser.

Bliver en elev syg på skolen, kontaktes hjemmet.

Sygdom er lovlig forsømmelse, men al anden forsømmelse er ulovlig, medmindre skolen har givet særlig fritagelse.