Tandpleje - tandregulering

 


 

Alle børn og unge under 18 år har adgang til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje - også nødvendig tandregulering. I Fanø Kommune tilbydes tandplejen hos privatpraktiserende tandlæger. Der er frit tandlægevalg blandt de tandlæger, som kommunen har indgået aftale med. Børn tilmeldt ordningen indkaldes til regelmæssige tandplejeeftersyn. Børn, der efter tandlægens skøn har behov for det, indkaldes oftere.

Specialtandlæge Marianne Øster kommer til Fanø to gange om året. Hun undersøger 5. klasserne samt børn, der er henvist af den praktiserende tandlæge. Mener specialtandlægen, at der bør foretages regulering, indkaldes forældrene til en samtale. Tandregulering foretages af de privatpraktiserende specialtandlæger.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til børnetandplejen på rådhuset - 76660660.